Portfolio

boaafbeeldingheaderrechts Via mijn eigen bedrijf heb ik sinds 15 jaar ervaring op het gebied van professionalisering d.m.v. coaching, supervisie, loopbaanoriëntatie, conflictbemiddeling, stress coping, intervisie, en het onderzoeken en hanteren van existentiële vraagstukken.

Mijn portfolio is in de loop der jaren steeds omvangrijker geworden. Dit heeft vooral te maken met mijn eigen werkervaring en ontwikkeling, en met het feit dat ik als coach vind dat ik, om kwaliteit te kunnen blijven bieden, zelf ook in ontwikkeling moet blijven.

 1. De resultaten van mijn supervisie en coaching zijn veelvuldig:
 2. Het rendement van opleidingen en professionaliseringstrajecten neemt toe
 3. Ziekteverzuim wordt tegengegaan
 4. Er vindt deskundigheidsbevordering plaats
 5. Mijn trajecten zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats,
 6. Ik zorg voor een goede balans tussen werk en privé.
 7. Medewerkers worden gevitaliseerd
 8. Medewerkerstevredenheid groeit
 9. Teamprestaties, en afdelingsprestaties worden geoptimaliseerd
 10. Conflicten worden opgelost
 11. Zelfsturing en zelfoplossend vermogen behoren tot het repertoire van de coachees
 12. Het professionele repertoire van individuele of groepen medewerkers breidt zich uit
 13. Mijn trajecten dragen bij aan het welbevinden van medewerkers, en leiden dus ook tot betere resultaten van bedrijven.

Wie komen er zoal bij mij terecht?

Zowel bedrijven als particulieren, werkzaam in de profit en non-profit sector. Uitzonderingen daargelaten werk ik met middel- en hoger management, tot en met leden van de directie.