Marie José Boon

 Coaching | Supervisie | Begeleiding | Brainspotting

 

Hallo, ik ben Marie-José Boon. Welkom op mijn site.boaafbeeldingheaderlinks

Om te beginnen wil ik je meenemen in mijn definitie van coaching:

Coaching is een resultaatgerichte vorm van persoonlijke begeleiding op vrijwillige basis die werkt als een katalysator in de ontwikkeling van het individu of team.

Persoonlijke begeleiding vindt meestal plaats in een één-op-één gesprek. Deze gesprekken zijn erop gericht om zowel persoonlijke prestaties als persoonlijke groei een impuls te geven, en diepgaande feedback te geven. Voorbeelden: Beheersing van de competenties die nodig zijn voor huidige of toekomstige rol, verbetering van persoonlijke effectiviteit, verbetering van besluitvaardigheid, oplossing voor specifiek probleem of conflict, succesvol leiding geven aan veranderingsprogramma’s of projecten.
Daarbij is niet alleen de methodiek en aanpak van belang maar ook de coach als persoon. Beide ingrediënten zorgen voor een optimaal resultaat.

Je bent op zoek naar een coach, misschien voor existentiële vraagstukken, of misschien voor vragen die betrekking hebben op je loopbaan of je werk Waarom zou je dan met mij gaan samen werken?

Mijn werkwijze
De aanpak van mijn coaching kenmerkt zich door een aantal specifieke aspecten. Ik werk persoons-.en contextgericht. Ik betrek in mijn coaching alles wat je maakt tot wie je bent. Ik kijk met je naar verleden, heden en toekomst, zowel als  individu als ook als professional. Mijn werkwijze is methodisch, grondig en resultaatgericht. Zo nu en dan wissel ik af met onorthodoxe werkwijzen, afhankelijk van datgene wat passend is voor jou op dat moment. Waar nodig bied ik je theorie en andere kaders aan.

Ik ga ervan uit dat je talenten en kwaliteiten hebt, leer je die bewust te worden en optimaal in te zetten. Daarmee genereer je inspiratie en energie in je leven, als persoon en als professional.

Kijk gerust rond op mijn website en als dit je aanspreekt, of als je nog vragen hebt, neem dan contact met me op.

Portfolio

boaafbeeldingheaderrechts Via mijn eigen bedrijf heb ik sinds 15 jaar ervaring op het gebied van professionalisering d.m.v. coaching, supervisie, loopbaanoriëntatie, conflictbemiddeling, stress coping, intervisie, en het onderzoeken en hanteren van existentiële vraagstukken.

Mijn portfolio is in de loop der jaren steeds omvangrijker geworden. Dit heeft vooral te maken met mijn eigen werkervaring en ontwikkeling, en met het feit dat ik als coach vind dat ik, om kwaliteit te kunnen blijven bieden, zelf ook in ontwikkeling moet blijven.

 1. De resultaten van mijn supervisie en coaching zijn veelvuldig:
 2. Het rendement van opleidingen en professionaliseringstrajecten neemt toe
 3. Ziekteverzuim wordt tegengegaan
 4. Er vindt deskundigheidsbevordering plaats
 5. Mijn trajecten zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats,
 6. Ik zorg voor een goede balans tussen werk en privé.
 7. Medewerkers worden gevitaliseerd
 8. Medewerkerstevredenheid groeit
 9. Teamprestaties, en afdelingsprestaties worden geoptimaliseerd
 10. Conflicten worden opgelost
 11. Zelfsturing en zelfoplossend vermogen behoren tot het repertoire van de coachees
 12. Het professionele repertoire van individuele of groepen medewerkers breidt zich uit
 13. Mijn trajecten dragen bij aan het welbevinden van medewerkers, en leiden dus ook tot betere resultaten van bedrijven.

Wie komen er zoal bij mij terecht?

Zowel bedrijven als particulieren, werkzaam in de profit en non-profit sector. Uitzonderingen daargelaten werk ik met middel- en hoger management, tot en met leden van de directie.

Meer over Marie-José Boon

 

foto mjb 250x250


 • International trainer
 • Supervisor, mental en performane coach
 • Manager & organisatieadviseur
 • Brainspot practisioner & Brainspot trainer

Marie-José Boon reist al op jonge leeftijd met haar moeder de wereld over en komt zo in aanraking met andere, vooral niet-westerse culturen. Haar levenslange interesse in andere talen en culturen is geboren. Naast haar talent om diverse talen snel eigen te maken, ontstaat in deze periode ook het besef over de noodzaak te communiceren en in/met deze communicatie af te stemmen, rekening houdend met tradities, cultuur en codes van anderen. Ook raakt zij geïnteresseerd in het boeddhisme, een levensvisie die voortaan als rode draad door haar leven en werk zal lopen, met als uitgangspunten:

 • ontwikkeling: ieder mens heeft een eigen opdracht;
 • ieder mens werkt graag geïnspireerd: ergo met eigen talenten en kwaliteiten;
 • ieder mens heeft behoefte aan liefde, erbij horen en acceptatie.

Marie-José is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe ieder mens zich vanuit zijn/haar talenten optimaal ontwikkelt en hoe eventuele belemmeringen en blokkades weg te nemen.

Marie-José studeerde talen aan de Universiteit van Amsterdam om zich vervolgens verder te ontwikkelen op het gebied van expressie en communicatie. Haar loopbaan als trainer begint in de jaren negentig, als zij in verschillende organisaties HRD trajecten ontwikkelt en uitvoert. Daarnaast werkt ze als teamleider in een TBS kliniek op een beveiligde afdeling, bij een commercieel re-integratie bedrijf voor bemiddeling van langdurig werkzoekenden als manager én als hoofd opleidingen bij een vliegtuigmaatschappij. Ze doet uitgebreide kennis van profit en non-profit organisaties op en ontwikkelt al doende een breed repertoire op het gebied van organisatie, advies, psychiatrie en de samenhang daartussen.

Met deze brede achtergrond als leidinggevende, manager en supervisor ontwikkelt Marie-José haar eigen visie en specialiseert zich in haar eigen praktijk op het gebied van coaching en andere begeleidingsvormen die kwaliteit van leven, een betere performance en het verwerken van schokkende gebeurtenissen tot doel hebben. Ze werkt resultaatgericht maar verliest hierbij nooit het therapeutische aspect uit het oog: een combinatie van hard en zacht die effectief is bij organisaties en groepen maar ook bij individuen, zowel kinderen als volwassenen.

Vanaf 2011 studeert ze bij David Grand, de grondlegger van Brainspotting en assisteert hem bij internationale trainingen en geeft zelf trainingen in Brainspotting in diverse landen. Zij introduceert Brainspotting in Nederland en België en werkt nu internationaal als brainspotting supervisor en practisioner. In haar coaching ligt de nadruk op performance en kwaliteit van leven; Brainspotting biedt haar de mogelijkheid daar verdieping in aan te brengen.

Haar interesse in Brainspotting werd gewekt toen bleek dat cliënten soms blijven worstelen met dezelfde thema’s, die hen in het dagelijks leven en werk belemmeren. Brainspotting biedt de mogelijkheid om voornamelijk die gebieden in de hersenen te bereiken, waar men doorgaans met de cognitie geen invloed op heeft. Dat maakt Brainspotting tot een uitermate effectieve methode om hardnekkige blokkades en trauma’s in een mensenleven op te lossen en te verwerken.

Brainspotting is een neurobiologische methode gebaseerd op feiten en het zelfhelend vermogen van het lichaam. Naast de fysische en filosofische kant van Brainspotting sluiten ook de uitgangspunten over grondhouding, communicatie en levenshouding uitstekend aan bij het repertoire van Marie-José.

Haar portfolio als brainspot practisioner en coach bestaat uit commerciële, overheids-gerelateerde en individuele opdrachtgevers.

Opleidingen

 

Ik heb een wetenschappelijke achtergrond, een eerste graad lesbevoegdheid en heb de opleiding supervisie, coaching en andere begeleidingsvormen met goed gevolg afgesloten. Daarnaast heb ik zelf diverse opleidingen gevolgd op het gebied van communicatieve vaardigheden, adviesvaardigheden, gespreksvoering, traumabehandeling, stress coping, loopbaanoriëntatie, en wat dies meer zij. afbeelding boeddha beeldje

 

Ik ben mij aan het specialiseren op het gebied van mindfullness.

 

De rode draad in mijn eigen loopbaan is dat ik steeds weer werk met professionals en organisaties die zich verder willen ontwikkelen en hun functioneren willen optimaliseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

Particulieren en organisaties kunnen een afspraak met mij maken om de voorliggende vraag te inventariseren. Dit gesprek is geheel kosteloos. Op basis van dit eerste gesprek worden vervolgafspraken gemaakt.

Indien ik niet de juiste persoon ben, of niet aan de vraagstelling kan voldoen, kan ik doorverwijzen naar collega-coaches of behandelaars uit mijn netwerk.

Ik werk op locatie en beschik over een eigen ruimte waar gesprekken kunnen worden gevoerd.

Een gemiddeld coachingtraject behelst tussen de 12 en 15 sessies. Voor de andere begeleidingsvormen worden specifieke afspraken gemaakt over tijdsduur en frequentie. Een coachings- of supervisiegesprek duurt anderhalf uur en vindt 1x per 14 dagen plaats. Voor particulieren wordt een lager bedrag in rekening gebracht dan voor bedrijven.
 
 

Mijn contactgegevens:

Marie-José Boon | 06-22401077

 

Je bericht aan Marie José Boon