Contact

 

Particulieren en organisaties kunnen een afspraak met mij maken om de voorliggende vraag te inventariseren. Dit gesprek is geheel kosteloos. Op basis van dit eerste gesprek worden vervolgafspraken gemaakt.

Indien ik niet de juiste persoon ben, of niet aan de vraagstelling kan voldoen, kan ik doorverwijzen naar collega-coaches of behandelaars uit mijn netwerk.

Ik werk op locatie en beschik over een eigen ruimte waar gesprekken kunnen worden gevoerd.

Een gemiddeld coachingtraject behelst tussen de 12 en 15 sessies. Voor de andere begeleidingsvormen worden specifieke afspraken gemaakt over tijdsduur en frequentie. Een coachings- of supervisiegesprek duurt anderhalf uur en vindt 1x per 14 dagen plaats. Voor particulieren wordt een lager bedrag in rekening gebracht dan voor bedrijven.
 
 

Mijn contactgegevens:

Marie-José Boon | 06-22401077

 

Je bericht aan Marie José Boon